ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มสินค้า
dot
กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่
กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
กลุ่มยางแผ่นรมควัน
dot
อัลบั้มรูป
dot
อัลบั้มรูป


en.posmining.com

 

 

 

 การจัดการระบบโลจิสติกส์

การจัดการขนส่งจะใช้ระบบโลจิสติกส์มาช่วยในการบริหารงาน  โดยคำนึงถึงคุณภาพสำหรับการบริการและคุณภาพสินค้าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า 

Managing transport format logistics system Managing transport format logistics system Managing transport format logistics system Managing transport format logistics system


และยังมีส่วนร่วมสำหรับการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับผู้สัญจรไปมา  พร้อมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆของสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับส่วนรวม การจัดการระบบโลจิสติกส์ของเรา ยังพร้อมด้วยบุคลากรที่ชำนาญงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถหรือหน่วยซ่อมบำรุงก็ตาม  เราพร้อมที่จะรับใช้ทุกท่านหากมีความประสงค์ที่จะให้เราร่วมรับใช้บริการ สามารถติดต่อประสานงานให้เราร่วมรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าให้กับท่านหรือบริการท่านด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ประกอบการขนส่งอย่างแท้จริง

Managing transport format logistics system Managing transport format logistics system Managing transport format logistics system Managing transport format logistics system

 

Managing transport format logistics system Managing transport format logistics system Managing transport format logistics system Managing transport format logistics system

 
กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

การขนส่งทางน้ำCopyright © 2011 All Rights Reserved.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  theeraphat@posmining.com 
  
info@posmining.com

โทรศัพท์ : (+66)-77-295-149   โทรสาร (+66)-77-225-041
มือถือ : (+66)-818947566
สถานที่ตัง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โอ.เอส.ไมนิ่ง เลขที่ 59/6 หมู่ 1 แขวง/ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี       จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 


   เวอร์ชั่น