ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มสินค้า
dot
กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่
กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
กลุ่มยางแผ่นรมควัน
dot
อัลบั้มรูป
dot
อัลบั้มรูป


en.posmining.com

 

 

 

 
                

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โอ.เอส.ไมนิ่ง

 

         ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โอ.เอส.ไมนิ่ง  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิต และการส่งออก  แร่ยิปซั่ม  แร่แอนไฮไดรต์  แร่โดโลไมต์  และหินปูน  ด้วยระยะเวลาปฏิบัติงานและมีประสบการณ์ในงานเหมืองแร่มากกว่า 30ปี ทำให้เข้าใจในกระบวนการต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากแร่ เราจึงตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริการงานเหมืองแร่ให้กับลูกค้าทุกราย  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันพึงได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากวัตถุดิบจากเหมืองของเรา นอกจากนี้ห้างฯยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต  ความต้องการ และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองแร่เช่นกัน  และยังมีหน้าที่รับผิดชอบความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนส่วนที่เกี่ยวข้องบริเวณที่มีเหมืองแร่ และให้ความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการพัฒนา ชุมชนแบบบูรณาการ ให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นนั้นๆด้วยความเสียสละ  ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้มีการวางรูปแบบบรรทัดฐานเอาไว้ให้กับองค์กรเป็นอย่างดี  การดำเนินงานเหมืองแร่ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์แร่ ทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจ ทั้งนี้เหมืองแร่จะเกิดไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการยอมรับของสังคม หรือชุมชนที่มีเหมืองแร่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเหมืองแร่ทั้งหมดของห้างฯ ได้ตั้งอยู่ภายในจังหวัสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ของประเทศไทย
          ห้างฯ มีบุคลากรสำคัญและมีคุณภาพในการควบคุมเหมืองแร่ วางแผนออกแบบและควบคุมการทำเหมืองแร่ กระบวนการผลิตแร่ และกระบวนการแยกแร่ รวมไปถึงงานโลหะกรรม วัสดุศาสตร์  โดยวิศวกรเหมืองแร่มีความรู้ทางด้านธรณีวิทยา โลหะวิทยา เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมแร่ทั้งใน ด้านการจัดการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไข ดังนั้นวิศวกรรมเหมืองแร่ของห้างฯ นอกจากจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาชีพเป็นอย่างดีแล้ว ยังสามารถทำรายงานสิ่งแวดล้อมได้มีจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ความรู้ และคอมพิวเตอร์กับงานในอาชีพได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการสื่อสารที่ดี ใฝ่รู้ มีจริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาประเทศได้  นอกจากนี้ห้างฯ มี ระบบโลจิสติกส์ที่ทำกันอย่างดีมีคุณภาพ มีข้อสำคัญคือ รถบรรทุกและพนักงานขับรถต้องระลึกไว้ด้วยว่า รถบรรทุกคือเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ใช้นำพาสินค้าเพื่อการส่งมอบนั้น ขับเคลื่อนไปมาได้โดยอาศัยพนักงานขับรถ การเลือกใช้รถต้องให้เหมาะสมกับกิจการของตัวเองตามลักษณะของงานและต้องบำรุง รักษากันตามกำหนด ซึ่งไม่ต่างจากเครื่องจักรทั่วๆไป การประหยัดค่าน้ำมัน การประหยัดค่าสึกหรอ อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ การประกันอุบัติเหตุและความเสียหายของสินค้า ฯลฯ นั้นเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่อาจต้องสร้างขึ้นเป็นแผนกใหญ่อีกแผนกหนึ่งโดย เฉพาะถ้ามีงานขนส่งมาก หลายๆโรงงานมักใช้วิธีจ้างบริษัทขนส่งมารับช่วงต่อเพื่อที่จะลดภาระในองค์กร โดยจะจ้างบริษัทขนส่งที่ค่อนข้างมีบริการดี มีระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร นั่นคือ การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียวที่เรียกว่า  one stop service พร้อมด้วยการรายงานและให้คำปรึกษาพร้อมร่วมกันวางแผนงานกับลูกค้าตลอดเวลา

         

 

แร่แอนไฮไดรต์

แร่แอนไฮไดรต์เป็นแร่เป็นแร่ที่มีสารชะลอการแข็งตัวเหมาะสำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ในประเทศอังกฤษและเยอรมันใช้เป็นแหล่งของธาตุซัลเฟอร์เพื่อนำไปผลิตเป็นกรดซัลฟิวริก

More...

แร่โดโลไมต์

แร่โดโลไมต์สามารถใช้เป็นสารปรับปรุงดิน

More...

แร่ยิปซั่ม

เหมืองแร่ยิปซั่มพี.โอ.เอส.ไมนิ่ง มีปริมาณแร่ยิปซั่มสำรองประมาณ 4,000,000 เมตริกตัน สามารถผลิตแร่ยิปซั่มได้ 500,000 เมตริกตัน/ปี เป็นแร่ยิปซั่มที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับทำปูนซีเมนต์และเกี่ยวกับงานปลาสเตอร์ต่างๆ

More...

หินปูนเคมี

เหมืองหินของห้างฯตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งหินที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ และยังเป็นแหล่งหินที่มีศักยภาพปริมาณสำรองมากกว่า 10,000,000 เมตริกตัน ด้วยเนื้อที่ทั้งหมด 295 ไร่ และมีกำลังปริมาณการผลิตสูงสุด 700,000 เมตริกตัน ต่อ ปีด้วยการผลิตที่มีขนาดต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการหรือสามารถผลิตตามการสั่งซื้อได้อีกเช่นเดียวกัน

More...

การจัดการระบบโลจิสติกส์

การจัดการขนส่งจะใช้ระบบโลจิสติกส์มาช่วยในการบริหารงาน  โดยคำนึงถึงคุณภาพสำหรับการบริการและคุณภาพสินค้าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า

More...

เรือบรรทุกสินค้า

เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับลูกค้าในเรื่องการจัดส่งสินค้าไม่ว่าทางบกหรือทางน้ำ เรามีท่าเรือไว้สำหรับลงสินค้าและมีพื้นที่สำหรับเก็บกองสต๊อกแร่หลากชนิด และมีการบริหารจัดสัดส่วนภายในบริเวณเป็นอย่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดกรณีแร่ที่มีการส่งออกจะขาดหรือเกินตามการสั่งซื้อในแต่ละครั้งเพราะเรามีพื้นที่ในการเก็บกองแร่หลากหลายชนิด โดยเฉพาะแร่ยิปซั่มสามารถกองสต๊อกได้ประมาณ 100,000 เมตริกตัน ส่วนเรือสินค้าที่เข้ามารับสินค้านั้นสามารถเทียบท่าเรือได้ทุกชนิด เช่น เรือบาส เรือขนส่งทางน้ำหรือเรือโป๊ะ เป็นต้น สามารถรองรับเรือบาสได้ขนาด 10,000 เมตริกตัน และมีความรวดเร็วในการจัดการลงสินค้าลงเรือแบบมืออาชีพ และมีประสบการณ์

More...

แผ่นยางลมควัน

ปัจจุบันธุรกิจยางแผ่นรมควันมีการแข่งขันสูง แต่ปัจจุบันเรามีปริมาณสำรองเพียงพอและมีการผลิตอย่างถูกวิธี ซึ่งได้มาตรฐาน "Green Book" ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของเราได้อย่างแน่นอน อัตรากำลังการผลิต 3,000 เมตริกตัน/เดือน

More...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  theeraphat@posmining.com 
  
info@posmining.com

โทรศัพท์ : (+66)-77-295-149   โทรสาร (+66)-77-225-041
มือถือ : (+66)-818947566
สถานที่ตัง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โอ.เอส.ไมนิ่ง เลขที่ 59/6 หมู่ 1 แขวง/ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี       จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 


   เวอร์ชั่น